I takt med at online markedsføring fylder mere og mere i de fleste virksomheder, er der for flere franchisekoncepters vedkommende samtidigt sket et glidende skifte fra at salg og kunder er noget jeg som franchisetager selv er primær ansvarlig for, til salg og kunder er noget jeg forventer franchisegiver leverer, udover den naturlige kundetilgang som følge af konceptets brand value.

Dette er sikkert sket som naturlig følge af at flere og flere af marketing opgaverne i forbindelse med overgang til Online markedsføring, I højere grad er nemmere at effektivisere igennem en central funktion, hvor læring, ny viden samt korrekt håndtering af online funktioner, som SEO, SEM, PPC, etc. foretages af en specialist med kompetencer som typisk ligger fjernt fra de normale kompetencer vi ser efter hos den optimale franchisetager kandidat.

Så længe der er kunder og salg nok, og ingen umiddelbar trussel fra konkurrenter, går det måske også godt men når det ikke længere er tilfældet, kommer i sær to uhensigtsmæssigheder til at præge dagsorden:

  1. Franchisetager har vænnet sig til at salget kommer automatisk og vil umiddelbart mene at det vigende salg er noget franchisegiver bør tage sig af og ”glemmer” at han er selvstændig erhvervsdrivende med dertil hørende ansvar
  2. Franchisekonceptet mangler momentum og dynamik og oplever langt fra de samme fordele i marketing, som synergien i franchising ellers giver i andre former af samspillet mellem franchisegiver og franchisetager.

Med andre ord, det der kunne have været en klar styrke for franchisekonceptet, bliver nu genstand for konflikt og negativ energi med stor risiko for vigende salg og et destruktivt samarbejde.
Men det behøver ikke at være sådanne og det behøver heller ikke at blive svært og kompliceret. Det kræver blot at marketing, også online marketingfunktionen, i konceptet bygges op med de rette dynamikker og kompetencer, på samme måde som vi kender det fra andre dele af god franchising.

Der vil naturligvis være funktioner som egner sig bedst at håndtere centralt fra, men de bør altid være suppleret med stærk lokal indsats hvor markedsføringen støttes med lokale initiativer. Skydes en national kampagne i gang bør det altid være med klar forståelse for taktikker der giver maksimal ROI nationalt og samtidigt hvad der kan håndteres driftsmæssigt og giver bedst afkast lokalt. F.eks. vil overordnede kampagnemateriale, SEO og SEM oftest kunne svare sig at håndtere nationalt, hvor viral-skabende indlæg, billeder af aktiviteter eller f.eks. deltagelse på byens markedsdage, bedst håndteres lokalt. Dertil bør den nationale marketingplan altid udarbejdes med support fra franchisetagere – både i form af økonomi og strategi.

Hvordan dette kan ske i praksis og hvilke forhold man som franchisegiver bør være opmærksom på, drøfter vi på vores næste gratis netværksmøde den 19. september, der bliver afholdt i samarbejde mellem PS4 FranchisePartner og FranchiseDanmark – den officielle danske franchiseforening. Er du interesseret eller kender du en fra dit franchisenetværk, som kunne have interesse i ovenstående– så læs mere og foretag tilmelding her på foreningens hjemmeside.

Håber vi ses!

Bo Forsberg
Bestyrelsesmedlem og partner i PS4 FranchisePartner