Vision og mission

Vi vil være en interesseorganisation for virksomheder, der professionelt beskæftiger sig med franchising og vil udvikle og understøtte etisk udformet franchising/ god franchising, så  franchising kan bidrage til vores samfund med innovation, iværksættelse, vækst og eksport.

Igennem medlemmernes indsats for gensidig udvikling og drift af etisk franchising vil vi med national og international vidensdeling, aktiv informationspolitik og dynamisk undervisning give danske virksomheder bedre mulighed for at udvikle, drive og skalere god franchising hjemme og på eksportmarkederne.

Franchise Danmark ønsker at samle alle franchiseinteressenter i et fællesskab, hvis formål er at understøtte medlemmernes etablering, udvikling og drift af franchising i Europa. Formålet er ligeledes at arbejde politisk på at fremme god franchising, herunder at sikre kravet til franchiseparternes indbyrdes juridiske og økonomiske uafhængighed.

 

Foreningen er høringsberettiget til Justitsministeriets forberedende lovgivningsarbejde, og vi er repræsenteret i det Europæiske Franchise Forbunds juridiske komite, der er høringsberettiget til det lovforberedende arbejde i EU. Foreningen udarbejder også høringssvar til andre myndigheder, retterne, organisationer og internationale organer. I konfliktspørgsmål tilbyder foreningen mægling ved medlemmer af foreningens juridiske specialudvalg.

På foreningens hjemmeside er det muligt at se, hvilke virksomheder er medlemmer, og at læse meget mere om franchising. Franchise Danmark ligeledes kontaktes med spørgsmål vedrørende franchising.

Franchisegivere kan via Franchise Danmarks godkendelsesprocedure desuden benytte  Franchise Danmarks kvalitetsstempel, der gives til franchisevirksomheder, som opfylder de franchise etiske krav og er verificeret som franchisevirksomhed af Franchise Danmark.

Download foreningens vedtægterne

Klik her