Etablering af franchising

Etablering af et godt franchisekoncept bygger på et solidt fundament. Udover, at din eksisterende virksomhed eller forretning naturligvis skal have potentiale og succes nok til, at kommende potentielle franchisetagere finder den interessant, er det væsentligt, at dit franchisekoncept bygges ud fra de værdier og kernelementer, der har gjort virksomheden succesfuld.

Det er nødvendigt at identificere Best Practice og de dynamiske faktorer, der i dag gør, at virksomheden skiller sig ud. Der er ligeledes behov for at sættes fokus på de ting, der kan være medvirkende til at udvande dit koncept eller skade virksomheden på anden måde, så de rette handlinger kan inkorporeres til eliminering af disse faktorer.

Ret beset er det nødvendigt både at identificere det, der motiverer virksomhedens vækst samt de rammer, der skal ageres indenfor.

I franchising er rammen for samarbejde mellem franchisetager og franchisegiver defineret ved hjælp af en franchisekontrakt. Kontrakten har blandt andet til formål at beskytte konceptet og præcisere en række forhold såsom territoriale rettigheder, mærkebeskyttelse, driftselementer, uddannelse, driftsanvisninger samt forretningsbistand, personalemæssige forhold, brugsret, sikring, periodeangivelser, forpligtigelser, finansielle forhold, konkurrenceklausul, misligholdelse og særlige forhold såsom opsigelse, død sygdom m.m.

For at sætte fokus på, og motivere virksomhedens vækst, er det nødvendigt at designe de grundlæggende operationaliseringselementer, som omfatter:

  • Træningssystem til sikring af indlæring af de færdigheder og den rette adfærd til opnåelse af succes for kommende franchisetagere og dennes eventuelle medarbejdere.
  • Drifts-/ franchisemanual, hvor beskrivelser dokumenteres og ny viden løbende ajourføres. Manualen er altså et dynamisk værktøj, som muliggør løbende optimering og udvikling, selvom franchisekontrakten er statisk i aftaleperioden, da relevante afsnit i kontrakten henviser til drifts-/
  • Support og kontrolsystem indeholdende diverse support- og kontrolværktøjer, til støtte og opfølgning på de ting franchisetager skal praktisere, for at opnå succes i egen butik

Når ramme- og operationaliseringselementerne er på plads, er det tid til at finde de rette kandidater, som du ønsker at lade dit franchisekoncept vokse med. Franchiserekruttering er forskellig fra normal jobrekruttering, da du med franchising indgår et partnerskab, hvor du skal være sikker på at din nye partner kan virke som selvstændig erhvervsdrivende inden for dit koncepts rammer.

Her refereres der til brug af blandt andet den Best Practice, som allerede er identificeret, men ligeledes, at franchisetageren også har et brændende ønske for kontinuerligt at udvikle konceptet og egen forretning.

En franchisekontrakt i Danmark har normalt en levetid på 5 år, og det kan i særdeleshed være skidt for både franchisegiver og franchisetager, hvis samarbejdet er indgået på forkert grundlag.

Når konceptet er på plads, og de rette kandidater er fundet, igangsættes træning af kandidaten/ kandidaterne. Inden længe er det tid til at fejrer de nye åbninger og forsætte rejsen frem mod endnu mere god franchising via løbende support og kontinuerlig optimering.

God franchising er verdens mest succesrige vækstmotor, men som i alle andre henseender afhænger resultatet i høj grad af kvaliteten af de løsninger, der skabes undervejs. Derfor er det altid godt at søge hjælp og rådgivning fra personer med franchiseerfaring.

Hos Franchise Danmark kan du søge inspiration og skabe et værdifuldt netværk med andre franchisegivere og franchisetagere samt professionelle franchiserådgivere. Og du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på en uformel dialog eller anbefaling til, hvor du kan finde hjælp.