Bliv franchisetager

Der er flere forskellige veje til at blive franchisetager

Udover valg af branche og virksomhed, kan der ligeledes også vælges i mellem forskellige franchiseformer som Master Franchise, Developmental Franchise, Multistore Franchise og selvfølgelig Direct Franchise. Der er forskelle og ligheder mellem de forskellige former. Vi har kort beskrevet de forskellige benævnelser nedenfor, og i bogen ”Sådan bliver du franchisetager” kan du læse endnu mere.

Er du allerede helt klar over de forskellige benævnelser og ved, hvad du kigger efter, så læs eventuelt mere om dine muligheder under ”Franchise muligheder” <Indsæt link til underside Franchise muligheder>

Vi er naturligvis også klar til at svare på dine spørgsmål, og du er velkommen til at kontakte os på [email protected].

Franchising er en fantastisk effektiv forretningsform for virksomheder, der søger vækst på en sikker, rationel, effektiv og driftsøkonomisk måde. Franchising er nok også en af de mest stabile metoder til forretningsudvikling. Forretningsmetoden bygger nemlig på det bedste fra begge sider af et forhandlingsbord, og brugt rigtigt er franchising virkeliggørelsen af idealet om, at ”det bedste resultat af et samarbejde kommer, når begge parter føler sig som vindere”.

Ordet franchising er internationalt på samme måde som for eksempel ”leasing”, “outsourcing” mv. Den originale sproglige oldfranske oprindelse af ordet kan henføres til betydningerne frihed, ret, privilegium, koncession. Franchise eller franchising har ikke noget anerkendt dansk erstatningsord. Franchising betyder, at dén person eller virksomhed, som råder over retten til et forretningssystem (Franchisegiver), på klart definerede vilkår overdrager retten til at drive forretning efter de retningslinjer, som har vist sig succesfulde hos rettighedshaveren.

Franchising kan også beskrives som en metode, hvor ejeren af et forretningssystem uddelegerer driften af den lokale kundeorienterede del af systemet til en samarbejdspartner (Franchisetager), der får ret til at drive sin egen selvstændige virksomhed i franchisesystemets navn og under særlige vilkår. I stedet for, at ejeren af det succesfulde forretningssystem selv ejer alle de enheder, der varetager kontakten med kunderne, uddelegerer ejeren til andre aktører i et nært partnerskab.

Master Franchisetager: En Master Franchisetager er den erhvervsdrivende, der erhverver retten til at drive et udenlandsk franchisekoncept, så konceptet kan udvikles til at være en franchisekæde på nationalt plan. Master Franchiseretten behøver ikke at gælde for ét land, men kan også gælde et bestemt geografisk område eller et bestemt marked eller kundesegment. Master Franchisetagere har pligt til at udvikle franchisesystemet med egne franchisetagere på det område, som retten dækker. De vil typisk også være forpligtet til selv at drive enheder for løbende at være i stand til at kunne have et førstehånds markedskendskab. Den lokale franchisetager er juridisk bundet af Master Franchisetageren i det pågældende område, som ligeledes afregner afgift, royalty og lignende. En del af dette går typisk videre til Master Franchisegiveren.

Master Franchisegiver: En Master Franchisegiver er en erhvervsdrivende, der på sit hjemmemarked har haft succes og gerne vil eksportere sit koncept. Når en erhvervsdrivende begynder sin internationale ekspansion ved at sælge rettigheder til at anvende konceptet i bestemte områder, bliver han/hun Master Franchisegiver.

Developmental Franchisetager: En Developmental Franchisetager har, ligesom Master Franchisetageren, retten til et større område, og det øvrige set-up minder i store træk om et Master Franchisetager/Franchisegiver-forhold. Dog fungerer det med den undtagelse af, at de sub-franchise/licensaftaler, der indgås med de lokale franchisetagere, sker med juridisk binding til Master Franchisegiver (og ikke tager).

Sub-franchisetager: En franchisetager, der indgår aftale med en Master Franchisetager, har retten til en sub- eller underfranchise.

Multistore Franchisetager: En Multistore Franchisetager er en franchisetager med flere afdelinger og måske endda med rettighed til et større område, men har dog ingen rettigheder til at udskrive licenser.

Download 'Sådan bliver du franchisetager'

Klik her